Academy

מרפאת שיניים: הכל תקשורת

The Dental Office: “It’s All About Communication”
“תקשורת חיובית, הצופן לקידום המרפאה”
רופא חולק את ניסיונו עם עמיתים למקצוע. | 10 November, 2016

The Dental Office: “It’s All About Communication”
“תקשורת חיובית, הצופן לקידום המרפאה”
רופא חולק את ניסיונו עם עמיתים למקצוע.

הקורס מועבר ע”י ד”ר ברנרד דהן

תקציר התכנית:

 • השילוב: “מוצר טוב - מוכר טוב” - כמשוואת הקסם
 • המרפאה, הרופא והצוות: המסרים הישירים והבלתי ישירים
 • תקשורת עם המטופלים: ה”בדיקה הראשונית” כדרכון “ליציאה לדרך”
 • אומנות התקשורת עם הצוות והעמיתים
 • כוחו של השיווק הפנימי
 • תדמית או פירסום?
 • מיתוג המרפאה והמחירון
 • התחרות: מול מי ועל מה?
 • “האגו”, הכישלונות והדרך להתמודד עימם
 • המתכון “לרופא שיניים מאושר”!
 • ועוד...

Back
Contact
Name:
Please fill name field
E-mail:
Phone:
Message:
Please enter the numbers: Please enter the numbers
Please enter the correct digits
Your message was sent successfully